Công việc HOT

">
Phục vụ nhà hàng

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc: 6513

Yêu cầu kĩ năng: C

Nơi làm việc: British Columbia, Nova Scotia

">
Công nhân trang trại

Mức lương: $12-14 CAD/h

Mã công việc: 8611

Yêu cầu kĩ năng: D

Nơi làm việc: Prince Edward Island, New Brunswick

">
Giám sát dịch vụ ăn uống

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc: 6311

Yêu cầu kĩ năng: B

Nơi làm việc: Vancouver (British Columbia)

">
Đầu bếp

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc: 6322

Yêu cầu kĩ năng: B

Nơi làm việc: British Columbia, Nova Scotia, New Brunswick

">
Chuyên viên kế toán

Mức lương: $18-20 CAD/h

Mã công việc: 1111

Yêu cầu kĩ năng: A

Nơi làm việc: Alberta, British Columbia, Nova Scotia

">
Quản lý nhà hàng

Mức lương: $30-32 CAD/h

Mã công việc: 0631

Yêu cầu kĩ năng: 0

Nơi làm việc: Alberta, British Columbia, New Brunswick

Công việc đang có

">
Nhân viên chế biến thịt

Mức lương: $18-20 CAD/h

Mã công việc: 6331

Yêu cầu kĩ năng: B

Nơi làm việc:

">
Thợ mộc

Mức lương: $16-18 CAD/h

Mã công việc: 7271

Yêu cầu kĩ năng: B

Nơi làm việc:

">
Giám sát in ấn

Mức lương: $26-28 CAD/h

Mã công việc: 7303

Yêu cầu kĩ năng: B

Nơi làm việc:

">
Quản lý Spa

Mức lương: $25-30 CAD/h

Mã công việc: 0651

Yêu cầu kĩ năng: A

Nơi làm việc:

">
Thợ cơ khí

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc: 9526

Yêu cầu kĩ năng: C

Nơi làm việc:

">
Giám sát cửa hàng rượu

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc: 6211

Yêu cầu kĩ năng: B

Nơi làm việc:

">
Tài xế giao hàng

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc: 7514

Yêu cầu kĩ năng: D

Nơi làm việc:

">
Giám sát nhà hàng

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc: 6311

Yêu cầu kĩ năng: B

Nơi làm việc:

">
Quản lý xây dựng

Mức lương: $40-50 CAD/h

Mã công việc: 0711

Yêu cầu kĩ năng: 0

Nơi làm việc:

">
Quản lý cửa hàng

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc: 0621

Yêu cầu kĩ năng: A

Nơi làm việc:

">
Giám sát cửa hàng tiện lợi

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc: 6211

Yêu cầu kĩ năng: B

Nơi làm việc:

">
Điều phối cung ứng

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc: 1523

Yêu cầu kĩ năng: C

Nơi làm việc:

">
Lau dọn buồng phòng

Mức lương: $12-14 CAD/h

Mã công việc: 6731

Yêu cầu kĩ năng: D

Nơi làm việc:

">
Nhân viên giao hàng

Mức lương: $12-14 CAD/h

Mã công việc: 1521

Yêu cầu kĩ năng: C

Nơi làm việc:

">
Thu ngân

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc: 6611

Yêu cầu kĩ năng: D

Nơi làm việc:

">
Thợ sửa xe

Mức lương: $16-18 CAD/h

Mã công việc: 7321

Yêu cầu kĩ năng: B

Nơi làm việc:

">
Chuyên viên tiếp thị qua điện thoại

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc: 6623

Yêu cầu kĩ năng: D

Nơi làm việc:

">
Chuyên viên hành chính

Mức lương: $16-18 CAD/h

Mã công việc: 1241

Yêu cầu kĩ năng: B

Nơi làm việc:

">
Nhân viên kinh doanh

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc: 6421

Yêu cầu kĩ năng: C

Nơi làm việc:

">
Kỹ thuật viên dược

Mức lương: $25-28 CAD/h

Mã công việc: 3219

Yêu cầu kĩ năng: B

Nơi làm việc: